Värmland

Jägarnas riksförbund: Ta bort all varg

Ta bort alla vargar från Sverige. Det kräver Jägarnas riksförbund i ett brev till regeringen.

Brevet som är undertecknat av bland andra distriktsförbundet i Värmland går till hårt angrepp mot regeringens rovdjurspolitik. Jägarna skriver att Sverige fortsättningsvis inte ska hysa frilevande varg och att de vargar som spontant invandrar ska skjutas av.

I brevet skriver Jägarnas riksförbund också att en fullständig konsekvensutredning om de stora rovdjuren ska genomföras, att Sverige ska få tillbaka sin beslutsrätt i rovdjursfrågor från EU och att jakten på lo och björn ska ökas kraftigt.