''Länsstyrelsen långsam''

Länsstyrelsens arbete med att skydda värdefull skog går alldeles för långsamt. Det anser Svenska Naturskyddsföreningen, som granskat länsstyrelsernas arbete.
Enligt Naturskyddsföreningens undersökning så kommer Länsstyrelsen uppnå målet att 2,2 procent av den värdefulla skogen ska vara reservatsskyddad om 40år, inte om sju år som är riksdagens mål. Staffan Karlsson, jägmästare på Länsstyrelsen i Sörmland, ingår i ett arbetslag på fyra personer som bland annat arbetar med att skydda värdefull skog i länet. I den undersökning som Naturskyddsföreningen nu gjort så visar det sig bland annat att länsstyrelserna har för små personalresurser för att klara av jobbet. I Sörmland anställdes förra året ytterligare två personer på heltid och Staffan Karlsson ser det som att Länsstyrelsens ledning tar det här arbetet på allvar. Naturskyddsföreningen menar i sin undersökning att om Länsstyrelsen i Sörmland fortsätter arbetet i den takt som man gjorde mellan 1998 och 2000 så kommer målet på 2,2% inte att nås förrän om 40 år. - Arbetet kommer inte bli klart till 2008 men att det skulle ta fyrtio år är överdrivet, säger Staffan Karlsson, jägmästare på Länsstyrelsen.