”Fel att elsanera sjukhus för elöverkänsliga”

2:19 min

Trots att det saknas vetenskaplig grund för elöverkänslighet satsar flera vårdgivare på elsanering av olika slag. På sjukhuset i Falköping har man elsanerat ett mottagningsrum för runt en miljon kronor. Men sedan det togs i bruk för åtta månader sedan har bara en patient utnyttjat det, och satsningen ifrågasätts av barnläkaren Mats Reimer.

– Det känns som att pengarna hade kunnat användas på ett bättre sätt. Det hade varit bättre att satsa pengarna på att hjälpa de elöverkänsliga att komma över sin felaktiga koppling mellan symptom och elfält.

Elsaneringen av mottagningsrummet på sjukhuset i Falköping innebär bland annat att kopparväv satts upp i taket och att väggarna tapetserats med kopparfolie, allt för att minska den elektromagnetiska strålningen. Slutnotan hamnade på runt en miljon kronor.

Varken Strålsäkerhetsmyndigheten eller Socialstyrelsen anser att det finns vetenskapliga data som bekräftar att elöverkänslighet existerar. Samtidigt uppger drygt tre procent av svenskarna att de är känsliga mot elektriska och magnetiska fält, enligt en nationell hälsoenkät från 2007.

Jonas Andersson, folkpartistiskt oppositionsråd i Västra Götalandsregionen, som var med och drev igenom elsaneringen i Falköping är egentligen skeptisk, men anser ändå att det är rimligt att tillgodose deras behov.

– Det är en grupp som uppenbart lider av problem och har ett behov av att för sin egen tillfredsställelse befinna sig i så elfria utrymme så möjligt. Vi tyckte att det var rimligt att gå deras önskemål tillmötes och inrätta det här, säger han.

På flera andra håll i landet har politiker resonerat på samma sätt och såväl vårdcentraler som sjukhus har elsanerats. I höstas riskerade Dalarna att hamna i tv- och mobilskugga för att politiker ville gå en elöverkänslig till mötes, vilket till slut inte blev fallet.

I Falköping har bara en enda patient utnyttjat det elsanerade rummet sedan det togs i bruk för åtta månader sedan. Det är slöseri med skattemedel, anser barnläkaren Mats Reimer, som tror att elsanering av vårdmiljöer kan vara en björntjänst för de drabbade.

– På kort sikt kan undvikande beteende ge en tillfällig lättnad men i längden underbygger man bara den irrationella skräcken. Och till slut hamnar man i en husvagn i skogen med levande ljus och fotogenlykta.