Stora förändringar av USA:s försvarsmakt

USA:s militär kommer att skära ner antalet marktrupper med 10 till 15 procent, motsvarande tiotusentals armé- och marinkårssoldater.

I framtiden ska Pentagon i stället satsa mer på flottan och flygvapnet.

Det kommer bland annat att innebära att de amerikanska marktrupperna framöver inte kommer att räcka till för mer än ett fullskaligt krig i taget.

Förändringarna av det amerikanska försvaret är en följd av att Pentagons budget inte kommer att öka i samma takt som tidigare, och följden är det som kallas en mer "realistisk vision" för försvaret, en plan som ska offentliggöras nu på torsdag. Det uppger centralt placerade källor uppger för nyhetsbyrån Reuters.
 
Omprioriteringarna innebär enligt Reuters också att USA:s försvarsmakt kommer att fokusera mer på närvaro i Asien, och mindre i andra delar av världen.

Ekot