Kalmar län

Ny upphandling av hyrläkare efter upphandlingsmissen

1:44 min

Landstingen i Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland förbereder nu en ny upphandling av hyrläkare efter avtalet där ett enda bemanningsbolag lovat ordna 100 procent av behovet men inte lyckats på långa vägar. Samtidigt finns flera olika bud om varför det gick som det gick.

– Kärnproblemet är att man har valt en enda leverantör på ett ramavtal på fyra landsting, det är en känslighet i det att lägga för stora värden, för stora volymer på en enda leverantör, säger Carl Bokvall, som företräder flera av de konkurerande bemanningsbolag som överklagade avtalet.

Avtalet med Dedicare blev unikt då det omfattade alla olika typer av läkare för fyra landsting. Det godkändes efter en lång överklagningprocess av kammarrätten. I januari 2011 trädde det i kraft.

"Leverantören ska ansvara för att 100 procent av samtliga beställda uppdrag från samtliga beställande enheter skall uppfyllas och bemannas" står det i avtalet.

Verkligheten blev en annan. Flera av landstingen uppskattar att i bästa fall hälften av läkarna levererats och särskilt en del specialiteter som psykiatriker har varit svåra att hitta.

Dedicare är ett börsnoterat bolag sedan sommaren 2011 och levererar vårdpersonal till hela skandinavien. Det skiljer sig från många av de andra bemanningsbolagen som bara erbjuder vissa läkarspecialiteter och därmed inte kunde uppfylla avtalets krav.

Flera av de konkurerande bemanningsbolagen menar att avtalet var dömt att misslyckas på förhand och har bland annat pekat på att Dedicare inte haft marknadsmässiga priser för alla läkarkategorier.

Men att Dedicare medvetet skulle lagt ett bud där de inte tänkt leverera fullt ut utan bara plocka russinen ur kakan tillbakavisas av Dedicares VD Stig Engcrantz.

– Nej, det har vi absolut inte gjort, som jag nämnde tidigare så råder en djup läkarbrist i Sverige och det är viktigt att alla aktörer samarbetar för att tillmötesgå det behov av läkare som finns.

Behovet av läkare blev större än såväl Dedicare som landstingen kunde förutse när de ingick avtalet.

– Anbudet som vi lämnade in 2009, då rådde ingen läkarbrist i Sverige, säger Stig Engcrantz, och hänvisar till statistik från SCB och AMS.

Samtidigt visar den SCB-rapport som P4 Kalmar tagit del av att det rådit brist på läkare med yrkeserfarenhet under hela 2000-talet.

Frågan är känslig då landstingen är beroende av Dedicares hyrläkare samtidigt som de förbereder en ny upphandling som ska ersätta det nuvarande avtalet, som inget av landstingen kommer förlänga när det går ut sista april.

– Vi planerar ett förändrat upplägg, säger juristen på upphandlingsenheten i Kalmar läns landsting Torbjörn Karlsson utan att gå in på några närmare detaljer.

Ett förändrat upplägg är också just vad flera förväntar sig, som inköpschefen i Jönköpings län Arne Andersen, som är besviken.

– De har ju de facto inte varit en trovärdig leverantör.