Åklagare efterlyser hårdare straff för vapenbrott

2:22 min

Åklagare vill se nytt prejudikat, eller vägledande avgörande, från Högsta domstolen rörande vapenbrott. Det fall som kan komma att bli aktuellt rör en 36-årig man från västra Gästrikland, som hovrätten nyligen ansåg inte kunde dömas för grovt vapenbrott, trots tydliga kopplingar till kriminella nätverk.

Oavsett var någons illegala vapen påträffas bör rätten se brottet som grovt, säger Göran Hellstrand, vice överåklagare vid utvecklingscentrum i Malmö.

– Vi vill ha en skärpning vad som betraktas som grovt vapenbrott. Vapen hemma i bostaden ska också vara grovt brott. Men också de fall som redan i dag bedöms som grova där ska straffen skärpas. Vi har en bra bit upp till straffmaximum, fyra år, för den här typen av brott och man ska använda straffskalan i mycket högre grad än vad man gör i dag, säger Göran Hellstrand.

Efter flera dödsskjutningar här i Malmö har rådande vapenlagar åter hamnat i fokus. Och polisen har länge varit tydliga med sin ståndpunkt. Så här säger till exempel polisintendent och operativt ansvarig vid Malmöpolisen Henrik Stiernblad.

– Praxis är ju att domstolarna inte utdömer det högsta straffet, utan man lägger sig någonstans i mitten för att ha lite över om det kommer ett ännu grövre fall. En grovt kriminell som bär ett vapen, och inte minst om det handlar om ett helautomatiskt vapen, det är inte acceptabelt att de kommer undan med så låga straff som de gör i dag, säger Henrik Stiernblad.

Och samtidigt som regeringen arbetar på ett förslag till skärpning av gällande vapenlagar i Sverige, vill landets åklagare se att de befintliga används mer kraftfullt. I flera år har Riksåklagarämbetet uttryckt ett sådant behov. Det man är på jakt efter är ett mål som Riksåklagaren kan föra till Högsta domstolen för vägledande beslut.

Just ett sådant mål som de nu ska begrunda ligger på Göran Hellstrands bord här i Malmö.

Det rör en 36-årig man som förra året åtalades för grovt vapenbrott då han bland annat olovligen hade hagelgevär och pistol med ammunition och tårgasbehållare hemma. Men trots att han varit medlem i mc-klubben Outlaws i över fem år, ansåg hovrätten att risken inte varit så påtaglig att vapnen skulle användas i brottsliga sammanhang att det kunde röra sig om grovt vapenbrott. Tingsrättens dom på tio månader halverades därmed till fem.

– Vi tycker att det är viktigt att man tittar på den rådande samhällssituationen och samhällsklimatet när man bedömer vilka påföljder man ska ha, säger Göran Hellstrand.

Om folk till exempel använde pistoler mest till att skjuta mot träd i skogen, då skulle inte ett olagligt innehav av skjutvapen kanske behöva vara så allvarligt, säger Göran Hellstrand. Men med Malmö utanför fönstret är det i dag tydligt att verkligheten ser annorlunda ut, menar han.

– Som samhällsklimatet är nu anser vi att det är oerhört viktigt att det finns kännbara straff för den här typen av brott, säger Göran Hellstrand.