Fattigdomen i Latinamerika minskar

1:33 min

Fattigdomen minskar i Latinamerika. Allra mest har den minskat i Ecuador och Venezuela. Det visar den statistik som FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika publicerat över åren 1999 till 2010.

Fortfarande lever 177 miljoner latinamerikaner i fattigdom - över 30 procent av kontinentens befolkning.

Men för tio år sen räknades hälften som fattiga.

I dag är det bara i fem länder som över halva befolkningen lever under fattigdomstrecket. Värst är det i Honduras och Nicaragua, där över 60 procent är fattiga.

Minst fattiga finns i Uruguay och Argentina, med 8,6 procent . På tredje plats kommer Chile med 11,5 procent.

Men det var i Ecuador och Venezuela som fattigdomen minskade mest de första 10 åren av 2000-talet. I Ecuador med drygt 26 procent och i Venezuela med 22 procent. Stora framsteg, men långtifrån tillräckliga.

För fortfarande lever 37 procent av ecuadorianerna och 28 procent av venezulanerna i fattigdom.

Minskningen av fattigdomen beror fram för allt på att regionen haft bra ekonomisk tillväxt som lett till mer jobb och bättre löner.

Det är bara i Venezuelas fall som den statliga omfördelningspolitiken varit den viktigaste faktorn för att driva undan fattigdomen.

Där har de stora oljeinkomsterna använts för att finansiera sociala program och bidragssystem som har gjort att många kunnat lyfta sig ur fattigdomen.

Men samtidigt hotar den höga inflationen i Venezuela att undergräva framstegen och under 2011 uppmättes där, av just det skälet, återigen en liten, men märkbar ökning av fattigdomen.