Demens kan upptäckas redan i 45-årsåldern

1:20 min

Redan vid 45 års ålder börjar den kognitiva förmågan försämras, visar fransk och brittisk forskning.

Genom att studera drygt 2 000 kvinnor och 5 000 män under en tioårsperiod kunde forskarna se att flera funktioner, som slutledningsförmåga, börjar försämras redan i 45-årsåldern.

Deltagarna har exempelvis fått testa förmågan att resonera och dra slutsatser från matematiska och språkliga problem, att komma ihåg saker och skriva ner så många djur som möjligt på en minut.

Frågan om när människors förmåga att dra slutsatser och komma ihåg saker börjar gå ner har varit omdebatterad.

Tidigare har mindre undersökningar visat att människors kapacitet börjar gå ner först vid 60-årsåldern. Men den nya undersökningen gjord av forskare i Frankrike och Storbritannien visar alltså tydliga nedgångar redan från 45-årsåldern och som sedan förstärkts upp till 70-årsåldern.

Förmågan att resonera och dra slutsatser minskade på tio år med drygt tre procent för män som från början var mellan 45 och 49 år och med knappt tio procent för män som från början var mellan 65 och 70.

För kvinnor var resultatet detsamma förutom i den äldre gruppen där försämringen var mindre, drygt sju procent.

De som deltagit i undersökningen är anställda vid regeringskansliet i London. Det är alltså ovanligt många välutbildade i gruppen och möjligen kan det betyda att nedgången i hjärnans förmåga skulle kunna gå snabbare bland folk i allmänhet, enligt forskarna.