Arbetsgivarbas kräver fler kvinnor på topposter

1:55 min

Företagen måste ta ett mycket tydligare ansvar för att få fler kvinnor på ledande poster i näringslivet. Annars kommer en kvoteringslag. Det hävdar Svenskt näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson i Ekots Lördagsintervju.

Han anser att utvecklingen mot jämställdhet inom näringslivet i dag går alltför sakta.

– Det går ju alldeles för långsamt, det finns ju de som tycker att kvotering skulle lösa det. Jag tror inte det och det gör ju inte merparten av kvinnorna heller.

Vad är det som tyder på att det skulle gå att lösa utan kvotering?

– Det vi måste göra inom näringslivet är att ta ansvar så att vi får upp farten på förändringen. Gör vi inte det så kommer det ju naturligtvis en lag eller en kvotering av något slag. Jag tror inte det vore det bästa vare sig för kvinnorna eller för bolagen.

Enligt statistik från andra AP-fonden har andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningar ökat från 11 procent 2002 till 15 procent 2011.

Ökningen av kvinnor i bolagens styrelser är något högre men andelen kvinnor som leder styrelserna, alltså är ordförande har samtidigt minskat till blygsamma 2,4 procent.

Det är mot den bakgrunden Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson vill se snabbare steg mot jämställdhet på topposterna.

Samtidigt har hans egen styrelse en lägre andel kvinnor än det genomsnittliga börsbolaget. Han och Svenskt Näringslivs tre vice ordföranden är män, vd är man, två vice vd:ar är män och i det 14 personer starka arbetsutskottet finns bara två kvinnor.

Så kan man säga att Svenskt Näringsliv själva går före?

– Nej, det kanske hade vart önskvärt att vi hade gjort.

Vad signalerar ni då till näringslivet och till den allmänna opinionen genom ert sätt att hantera det här?

– Vi signalerar naturligtvis inte att vi är något föregångsexempel men om du tittar på trenden så ser du att den är positiv. Men jag håller med dig, det går alldeles för långsamt.