V-kongressen: Förbjud bemanningsföretag

1:39 min

Vänsterpartiets kongress har gått emot partiledningen och beslutat att partiet kräver att bemanningsföretag förbjuds. Det är ett krav som blir mycket svårt att genomföra med tanke på bland annat gällande EU-direktiv.

Vänsterpartiets nye partiledare Jonas Sjöstedt är ändå beredd att driva frågan.

– EU har direktiv på det här området och det är också ett nytt bemanningsdirektiv på väg igenom så det är inte utan praktiska problem, men det ska inte vara någon tvekan om färdriktningen om vart vi vill någonstans, säger han.

Enligt Jonas Sjöstedt finns det sätt att bromsa utvecklingen på arbetsmarknaden där alltfler arbetsgivare väljer att göra sig av med fast anställda och i stället anlita bemanningsföretag.

– Det finns mycket man kan göra i dag när det gäller bemanningsföretag. Man kan till exempel ha en lagstiftning som gör att man inte får säga upp folk och sedan återanställa dem via bemanningsföretag. Det kan vi göra omedelbart, säger Jonas Sjöstedt.

– Det finns andra förbättringar som kan ske också. Att helt komma bort från bemanningsföretagen det är svårare och kommer att ta längre tid, det inser även jag, säger han.

Kongressen har också beställt en skärpning av partiledningen när det gäller att aktivt driva den miljöpolitik som Vänsterpartiet har.

Det är något som Jonas Sjöstedt ser fram emot att göra.

– Bland de första saker jag kommer att göra som partiledare, det är att utmana Fredrik Reinfeldt på en klimatdebatt.

Jonas Sjöstedt säger bland annat att Vänsterpartiet vill höja de svenska utsläppsmålen till 45 procents minskning 2020. 

Han utlovar ett annat sätt att räkna konsekvenserna av förslag och även ta med miljökonsekvenser.

Till exempel leder minskade skatter för höginkomsttagare till mer utsläpp än att skattepengar satsas på bättre kollektivtrafik.

– Ser man på hur utsläppen orsakas, så är det så att en höginkomsttagare orsakar oändligt mycket mer av utsläppen av växthusgaser än låginkomsttagare. Det finns till och med en könsaspekt. Män orsakar mer utsläpp än kvinnor. Vi kopplar ihop ekonomiskt utrymme och social jämlikhet med miljö, säger Jonas Sjöstedt.