Lägre straff för vapen hos kriminella

Domstolar visar tendenser till att ge straffrabatt för vapeninnehav i kriminella gäng, visar domar avkunnade i Malmö.

Det har ibland setts som en förmildrande omständighet att beväpningen har varit till skydd i en farlig miljö, skriver Sydsvenskan och ger exemplet att en person fick fyra månaders fängelse för innehav av ett automatvapen.

Men nu skriver justitiedepartementet i ett lagförslag att domstolarna ska väga in om ett vapen kan användas vid brott eller om det är särskilt farligt.