Sörmland

Varmare klimat hot mot badvattnet

1:49 min

Härliga sommarbad kan vara ett minne blott. Det är en av de troliga konsekvenserna om klimatet fortsätter att bli allt varmare. Irene Karlsson Elfgren, sötvattenexpert på på länsstyrelsen i Sörmland varnar för ökade halter bakterier i badvattnet.

Forskarna räknar med att medeltemperaturen i insjöar i norra Europa kommer att stiga en hel del fram till nästa sekelskifte.

Vintertid blir det en höjning på 5-6 grader och sommartid cirka 4 grader.

Det kan med andra ord bli riktigt dystert för långfärdsskridskoåkare, med fler vintrar utan is, och övriga vintrar kommer isen ligga allt kortare.

Tidigare islossning ger tidigare algblomning av för människan harmlösa alger. Vilket i sin tur ger ökat spelrum under sommaren för cyanobakterier, som Irene Karlsson Elfgren har doktorerat på.

Och hon är säker på att det kommer att bli fler utbrott av giftalgsblomning under sommarmånaderna.

– Ja, det kommer vi nog att få se. Risken för att det ska bli mer blomning av cyanobakterier ökar om det blir varmt, särskillt i lugna vikar, säger hon.

Det varmare vattnet under sommaren påskyndar också tillväxten av colibakterier och andra för människan otrevliga bakterier vid badplatserna, till det kommer risken för att nya insektsburna sjukdomar kan få fäste.

– Generellt sett så ökar ju bakterietillväxten när temepraturen stiger, så det skulle ju kunna bli större problem vid badplatser och så, säger Irene Karlsson Elfgren.

Risken ökar också för att miljögifter på sjöbottnarna kommer ut i kretsloppet, och i hamnar i fisk som människan äter.

– Om vattenlagren kommer att blandas mer, och det rörs om mer så att gifter lagrade på botten kommer upp och blir tillgängliga för livet i sjön, så kommer det att bli så, säger hon.

Ett annat stort problem är att övergödningen kommer att öka.

Redan idag är det svårt att nå de miljömål som vi förbundit oss att följa.

--Och om klimatet dessutom ändras så att vi får det varmare, och kanske mer regn, då behöver vi göra ännu mer, för att nå samma mål, säger Irene Karlsson Elfgren.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se