Sjöstedt vill se ett självständigare Vänsterparti

Vänsterpartiets nye ledare Jonas Sjöstedt höll i eftermiddag sitt avslutningstal på kongressen i Uppsala. Vänsterpartiet kommer att vara mer självständigt än tidigare mot Socialdemokraterna, sa Jonas Sjöstedt.

– Den bästa gåva som vi kan ge en villrådig socialdemokrati är att vi själva formulerar en trovärdig vänsterpolitik utan att snegla på dem, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal och fick applåder.

Jonas Sjöstedt säger att Vänsterpartiet under hans ledning kommer att mer självständigt formulera sina förslag, för att vara ett alternativ till den borgerliga regeringens politik.

Till exempel accepterar Vänsterpartiet inte skattesänkningarna som har genomförts och inte heller rut-avdraget. Jonas Sjöstedt ser bekämpningen av arbetslösheten som en avgörande fråga.

– Vi ska bekämpa dumping och otrygga anställningar och hävda att fast anställning med riktigt kollektivavtal är den vanliga och normala anställningsformen på svensk arbetsmarknad, sa han i sitt tal.

Jonas Sjöstedt kommer att debattera klimatpolitiken mer än vad företrädaren Lars Ohly gjorde. Misslyckandet vid klimatförhandlingarna Durban i Sydafrika berodde bland annat på att Sverige och övriga industriländer satsade för lite resurser, enligt Jonas Sjöstedt.

– Den svenska regeringen lovade inte en enda krona för klimatet under förhandlingarna i Durban. Däremot är de beredda att ställa upp med 100 miljarder av riksbankens pengar för att rädda euron och det krackelerande banksystemet i euroområdet. Om klimatet hade varit en bank, så hade det varit räddat nu.

Jonas Sjöstedt anser också att Vänsterpartiets politik kan vara en lösning på den ekonomiska kris som nu råder.

– Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar. Det gamla uppdraget är kvar. Socialismen är för oss inte en avlägsen utopi eller nostalgi för någonting som en gång fanns. Socialistiska lösningar är framtiden och vägen ut ur finanskapitalismens kris, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal.

Vänsterpartiets kongress fattade i dag beslut att höja den så kallade interna partiskatt, som förtroendevalda vänsterpartister betalar.

Det innebär att alla förtroendevalda efter skatt maximalt får behålla cirka 27 500 kronor per månad av den ersättning de får för sina uppdrag. Resten av ersättningen ska tillfalla partiet.

Kontrakt ska enligt beslutet skrivas med alla som kandiderar för Vänsterpartiet och partiskatten gäller även pensionsersättningar för politiker.