Arenander kommenterar Vänsterpartiets kongress

Vänsterpartiet positionerar sig i förhållande till en försvagad socialdemokrati och den nye partiordföranden Jonas Sjöstedt har fördelen av ett mycket starkt stöd i sitt eget parti.

Socialdemokraterna diskuterade i höstas att sätta sysselsättningsmål och bestämma om investeringsmarginaler i budgeten i framtiden, men Vänsterpartiet vill ha sysselsättningen som det övergripande målet - en ståndpunkt de tvingades lägga i malpåse för att släppas in i Mona Sahlins rödgröna samarbete inför 2010 års val - men som den nyvalde Vänsterpartiledaren betonar.

Han har redan fått genomslag för ambitionen att Vänsterpartiet ska bli mer radikalt i miljö- och klimatfrågor, ett område där socialdemokraterna länge haft svårt att samla partiet kring gemensamma ståndpunkter.

Den europeiska unionen, EU, är hemmabana för Jonas Sjöstedt, som bland annat varit EU-parlamentariker i elva år.

Vänsterpartiets kongress har bekräftat att partiet inte ska driva sitt utträdeskrav ur EU, men Sjöstedt argumenterar för strid mot EU om arbetsrätten och mot att Sverige ska ställa upp med pengar till EU:s så kallade finanspolitiska pakt - frågor, också det, där socialdemokraterna varit splittrade.

Jonas Sjöstedt tycks inte vilja genomföra några stora förändringar av Vänsterpartiets politik, men betonar delvis andra områden än företrädaren Lars Ohly.

Ett löfte är fler konkreta förslag kring gamla ståndpunkter - ett sådant är hur AP-fonderna ska styras att placera pensionspengarna mer "etiskt", utan att det innebär sämre avkastning för pensionärerna - en debatt som pågått mycket länge i Vänsterpartiet.