Medicinrester i fisk i Fyrisån

En ny studie från Naturvårdsverket visar att en del läkemedel klarar sig igenom reningsverken och släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Man har tagit prover på aborrar på sju olika ställen i Sverige och de högsta halterna hittade man i fiskar i Fyrisån i Uppsala. Medicinrester som släpps ut i naturen kan enligt flera studier orsaka störningar i hormonsystem och könsutveckling hos fisk och andra vattenlevande organismer.