Saab

Facken begär inte deras avgång

De fyra fackförbunden samrådde under måndagen om situationen i förvaltningen av konkursen vid Saab. Något krav framfördes inte.
– Ingen skrivelse har skickats till tingsrätten där vi kräver förvaltarnas avgång. I nuläget är det heller inte aktuellt att skicka någon sådan, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.

– Skälen till det här ställningstagandet är att vi bedömer att det inte skulle gagna våra medlemmars diskussion. Vi bedömer att det som gagnar bäst är att låta de här konkursförvaltarna bestå och att vi under veckan kommer ha ytterligare diskussioner för att försöka räta upp situationen, säge Wästfelt.

Kritiken från fackförbundens sida handlar om att konkursförvaltarna, Hans Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, inte har lämnat tillräckligt mycket information. De ska heller inte ha följt lagen när de inte hade så kallade primärförhandlingar om uppsägningarna och arbetsbefriade största delen av personalen.

Beslutet att inte begära ny konkursförvaltarna beror inte bara på att det inte skulle gynna fackens medlemmar utan också på att fackförbunden nu upplever en annan inställning.

– Det som har stört oss är att vi inte har uppfattat att vi har haft samma inställning kring  de här frågorna. Att man inte har prioriterat de frågor som är viktiga för de anställda. Och det är här vi uppfattar en förändring av attityden.

Under veckan ska fackförbunden träffa konkursförvaltarna och diskussionerna ska fortsätta. Men trots att facken i dag inte begär att förvaltarna ska bytas ut, kan facken ändå komma att agera längre fram.

– Man ska säga att det här är bedömningen vi gör i nuläget. Blir inte situationen bättre, då får vi ompröva detta. Det finns ju möjlighet att gå in och begära att en medförvaltare utses.

Under dagen skickade konkursförvaltarna in en ansökan till Vänersborgs tingsrätt om att en medförvaltare skulle utses. Bergqvist och Pouteaux skriver i sin ansökan att det föreligger omständigheter som skulle kunna innebära en intressekonflikt för dem. Det gäller handläggningen av "frågor rörande varumärket Saab, figurmärket gripen och firmadominanten Saab och därtill anknytande frågor".