Antalet transplantationer ökade kraftigt 2011

2:11 min

Aldrig tidigare har så många organ transplanterats som under 2011, visar siffror från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens utredare Charlotte Möller, säger att antalet donatorer ökat kraftigt.

– Vi ser en rejäl ökning, vi ser att det ökar med omkring 20 procent jämfört med 2010.

Det har aldrig förr gjorts så många njur- och levertransplantationer i Sverige som under 2011. Under förra året genomfördes 744 transplantationer på svenska sjukhus. Så många har aldrig tidigare genomförts under ett år.

Enligt Socialstyrelsens siffror, som blir offentliga i dag, beror den kraftiga ökningen framför allt på att antalet transplantationer från avlidna ökat.

Charlotte Möller säger att de år det varit diskussioner om transplantationsfrågan har antalet transplantationer minskat.

För ett år sedan gick Socialstyrelsen ut med ett förtydligande om hur vårdpersonal ska hantera frågor som rör donationer. Och Charlotte Möller tror att klargörandet kan ha bidragit till att antalet transplantationer ökade så kraftigt förra året.

– Det är ett område som är etiskt svårt. Man har att göra med döende patienter och det är alltid svårt när man har vårdat någon för att rädda livet på den här personen, och sedan kan det finnas möjlighet till donation.

– Det krävs en vaksamhet och en uppmärksamhet från vårdpersonalens sida på den här möjligheten.

Men trots att antalet transplantationer ökar, minskar inte kön för att få nya organ. Vanligast är njurtransplantationer, och där är också väntan längst, mellan tre och fyra år, säger Charlotte Möller.

– Vi ser inte att kön har minskat ännu. Det är fortfarande omkring 750 personer som väntar på en eller flera organtransplantationer. Det finns ett stort behov i Sverige. Därför är det viktigt att alla ansträngningar görs för att man ska kunna transplantera fler människor.

– En person kan ju faktiskt rädda livet på upp till sju andra människor genom att man tillvaratar flera organ. Det kan man bara göra om man inom vården har kunskap och kompetens för att kunna vårda de här personerna på ett sådant sätt så att organen behåller den kvalitet de måste hålla för att kunna fungera hos en mottagare, säger Charlotte Möller.