Malmö

Fritids kan minska ung kriminalitet

2:01 min

Många barn i Malmö går inte på fritids. Skolinspektionen tycker att kvaliteten måste höjas, inte minst på grund av oron för att yngre tonåringar hamnar i kriminalitet och gäng. 

– Vi har ju följt Malmö kommuns egen debatt att man är bekymrad över att brottsligheten sjunker långt ner i åldrarna. När vi då har sett i ett antal fritidshem att många barn lämnar i en ganska tidig ålder och inte har någon annan sysselsättning kan vi se en koppling till att man hade kunnat fånga in de här barnen och ungdomarna i aktiviteter, säger Cecilia Röstenius, som är ansvarig för Skolinspektionens pågående tillsyn av skolorna i Malmö.

Skillnaderna är stora i Malmö när det gäller i vilken utsträckning barn går på fritids efter skolan. I de fattigare stadsdelarna är andelen lägre än i de rikare. Allra lägst är andelen på Rosengård där 36 procent av barnen från förskoleklass till sexan går på fritids. 

– De flesta går inte. Deras föräldrar är hemma. Om man har föräldrar hemma går man inte på fritids, säger en flicka som går i femman på Rosengårdsskolan. 

På Rosengårdsskolan är siffrorna dock något bättre. Där går ungefär hälften av barnen på fritids på eftermiddagen. I alla stadsdelar är det särskilt svårt att locka 10-12-åringarna. 

– Utflykt varje dag, önskar sig en tolvårig flicka.

Förra året ville stadsdelspolitikerna på Rosengård göra fritids till en gratis förmån. Det stupade på att kommunen måste behandla alla lika i alla stadsdelar. Men taxan i hela kommunen har sänkts så att föräldrar som har en inkomst på max 10 000 kronor i månaden inte behöver betala. Men fortfarande måste barn till arbetslösa ha särskilda skäl för att få gå på fritids.

Skolinspektionens kritik har lett till att man nu söker fler fritidspedagoger till Rosengårds fritidshem. Det är en del i den stora omorganisationen av hela skolverksamheten som pågår på Rosengård. Caroline Andersson är nytillträdd rektor på Rosengårdsskolan. Hon tror att i en tolvårings värld är det kompisarna som avgör om man vill vara på fritids eller inte. Hennes jobb är att se till att kompisarna finns där. 

– Ja, helt klart. Får de vara det, så ska de vara det, säger Caroline Andersson.