blekinge

Motion mot utbrändhet testas i unik studie

Patienter i Blekinge deltar i en unik studie som testar hur terapi på nätet och motion står sig som behandling för utbrändhet och stress jämfört med traditionell läkarbehandling.

60 patienter i Blekinge ska delta i forskningsstudien. Bland annat hoppas forskarna på resultat som leder till att det går att minska förskrivningen av antidepressiv medicin.

Christel Walén ansvarar för projeket i Blekinge.

Den psykiska ohälsan i Befolkningen ökar. Uppemot en tredjedel av alla som söker till en vårdcentral har problem som grundar sig i någon form av psykisk ohälsa.

En av de saker forskningsprojektet Regassa undersöker är om en del av de som söker vård för psykisk ohälsa kan få bättre hjälp av metoder som beteendeterapi på nätet eller fysisk träning jämfört med att träffa en doktor och få medicin utskriven.

Blekinge deltar i studien tillsammans med fem andra landsting. En förhoppning är att det ska gå att hitta individanpassade behandlingsalternativ som kan förkorta sjukskrivningsprocesserna. En annan att kunna minska trycket på vårdcentralerna, samtidigt som patienterna kan få den behandlingen som är mest effektiv.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se