Färre uteliggare men fler utan permanent bostad

2:20 min

Antalet personer som sover ute minskar i antal, men hemlösheten i stort ökar, visar en kartläggning från  Socialstyrelsen.

Annika Remaeus är projektledare för kartläggningen vid Socialstyrelsen.

– Vi har gjort en mätning under en vecka 2011. Om vi jämför med kartläggningen 2005 har det skett en ökning, med ungefär 4000 personer, när vi använt ungefär samma definition. Det som är positivt är att det är betydligt färre som sover ute. Den troligaste anledningen är att kommunerna erbjuder tak över huvudet och att det är en trend att man inte vill ha personer som sover ute; man vill hjälpa till, säger hon.

I kartläggningen från 2011 ger man enligt Annika Remaeus en mer rättvis bild av verkligheten än den kartläggning som gjordes 2005; nu tar man med personer som bor i boendelösningar som socialtjänsten ordnat, tex träningslägenheter, försökslägenheter och lägenheter med sociala kontrakt.

Männen är i majoritet bland de hemlösa men andelen kvinnor ökar. Omkring 400 barn levde under hemlösa förhållanden utanför familjen, enligt Socialstyrelsen. Vanligast var att de bodde ho bekanta eller i försökslägenheter.

Michael Anefur från Kristianstad tillträdde som regeringens hemlöshetssamordnare för tio dagar sedan nu.

Enligt honom ger rapporten ett gott underlag för hur det kommande arbetet ska bedrivas med att ge landets kommuner stöd till mer långsiktiga rutiner mot hemlösheten.

Hyresvärdarnas ökade krav är ett problem, menar han.

– Ett stort problem är de här sociala kontrakten som är tänkta som en övergång. Där hyresgästen sedan visar att han eller hon kan sköta hyra och allt. Då ska ju det sedan i teorin gå över till ett eget förstahandskontrakt. Men i och med att många kommuner exempelvis säger att de inte räknar försörjningsstöd som en fast inkomst, och att de då inte är kvalificerade till förstahandskontrakt, då blir det naturligtvis ett problem. För det stoppar upp kedjan så att säga, säger Michael Anefur.

Marika Markovis är direktor för Stockholms stadsmission som bedriver arbete för hemlösa och socialt utsatta i Stockholm. Hon är kritisk till regeringens arbete.

– Det krävs en väldigt bred samverkan i samhället för att bryta hemlösheten, och den kan inte bara dirigeras från regeringen. Men målen, och ekonomiska incitament, kan skapas av regeringen. Där har man i den senaste budgeten avsatt ungefär åtta till tio miljoner för hemlöshetsfrågan. Bara Stockholms stad avsätter 150 miljoner per år, så åtta miljoner på nationell nivå är ingenting, säger Marika Markovis.