RSV vill komma åt svartjobb

Riksskatteverket överväger ett system där företag tvingas ta ansvar för att de underentreprenörer de anlitar betalar sina skatter. Anledningen är det omfattande svartarbetet inom bygg-, städ- och flyttbranschen.
Om inte underleverantörerna betalar ska de företag som anlitar dem tvingas betala företagets skatter. För restaurangbranschen där det också är vanligt med svartarbete utreder riksskatteverket en schablonbeskattning - ett slags licensavgift som man måste betala för att kunna driva en restaurang.