Maria Larsson: Har strategi mot hemlösheten

2:24 min

Allt fler lever utan egen bostad i Sverige visar Socialstyrelsens nya kartläggning över hemlösheten i landet förra året. Däremot har antalet uteliggare minskat rejält sedan förra mätningen från över 900 ner till närmare 300 personer. En anledning är tak över huvudet-garantin som infördes för ett par år sedan, menar barn- och äldreminister Maria Larsson

– Det här visar att kommunerna har arbetat aktivt med att se till att det finns möjligheter till akutboende, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Målet är väl inte från regeringshåll att fler ska bo i akutboenden?

– Nej, det är det inte, akutboendena är verkligen en övergångslösning. Men vi ser också att kommunerna har arbetat mer med långsiktiga lösningar. Även om de inte är permanenta.

Sedan regeringen satte målet att inga barn ska vräkas i Sverige till exempel, så har närmare 2000 barn vräkts i landet, och i många kommuner har de här vräkningarna ökat. Hur ser du på det?

– Det var jag som 2008 bad om att få fram den här statistiken för första gången. Vår hemlöshetssamordnare som tillträdde årsskiftet nu har särskilt i uppgift att kontakta de kommuner som har barnvräkningar i dag och ge stöd och hjälp. För att se till att få ett förebyggande arbete på plats som kan ge bra lösningar innan vräkningen sker, säger Maria Larsson.

Så när kommer inga barn att vräkas i Sverige?

– Ja det är naturligtvis svårt att svara på. Det är 290 kommuner som måste göra sitt jobb. Och vår hemlöshetssamordnare är beredd att hjälpa och stödja varenda kommun som vill gå in mer aktivt i ett förebyggande arbete.

När man talar med personer som dagligen möter hemlösheten i sitt arbete, till exempel Stockholms stadsmission, så säger man i dag att den nuvarande regeringen inte tar det här stora samhällsproblemet på allvar, hur bemöter du det?

– Den här regeringen är den första som satt en strategi för att arbeta mot hemlöshet. Kommunerna har huvudansvaret men vi ser det som en viktig uppgift att stödja deras arbete. Men problematiken är komplex. Det handlar om hur tillgången på bostäder ser ut, där det är svårast i större städer. Det handlar om tillgången på arbete och hur missbrukarvården fungerar till exempel. Jag skulle vilja säga att vi har tagit detta på största allvar och satt upp både mål och stått för en metodutveckling för att stödja kommunerna i deras arbete, säger Maria Larsson.