Olofström

Förening får Harry Martinson-pris

Det blir föreningen Vetenskap och Folkbildning som kommer att få ta emot Harry Martinson-priset i år. Priset kommer att delas ut i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög den 5 maj då det också blir prisföreläsning.

I motiveringen sägs att priset delas ut till föreningen Vetenskap och Folkbildning för arbetet att i Martinsons anda värna kunskap och fördriva förvillelse.

Prissumman är 83 950 kronor.

Harry Martinson-priset delas ut vartannat år av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet.

Priset har delats ut två gånger tidigare, till Jan Eliasson 2008 och till Christian Azar 2010.

Priset delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.