Nya religionen kopimism

"En andling handling att sprida information"

3:08 min

Är kopimismen en ny religion, eller bara en ploj? Ja, efter ett beslut i Kammarkollegiet är nu "Det missionerande kopimistsamfundet" i alla fall godkänt och registrerat som trossamfund, och enligt samfundets egna uppgifter har man cirka 3000 medlemmar i ett tiotal länder.

Budskapet är att information är heligt och att det är en religiös handling att kopiera och sprida informationen. Man kan konstatera att det finns klara likheter mellan kopimismen och vad Piratpartiet står för.

– Jag tror helt och fullt på att det är en andling handling att kopiera information och sprida den, säger Kilsbon JP Anderson, som är kopimist och som också sitter i Piratpartiets styrelse.

En som välkomnar att kopimisterna har registrerats som trossamfund är Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Trots att Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik: