Statlig rea på bensin ger ökade klimatutsläpp

1:34 min

Trots uppmärksamheten kring de fossila bränslenas negativa påverkan på klimatet så ger världens länder ännu enorma subventioner till just fossila bränslen. Över 400 miljarder dollar (rättelse valuta) var siffran under 2010 och det är sex gånger så mycket som stödet till förnyelsebara energikällor. Men ett land som nu den 1 januari slutade med subventionerna är Nigeria. Där har bensinpriset  fördubblats med våldsamma demonstrationer som följd.

Nigeria har genom åren exporterat sin egen råolja och köpt tillbaka bensin och andra raffinerade produkter. För att ge befolkningen del av oljeinkomster har staten hållit nere priset på fossila bränslen genom olika subventioner. Under 2011 uppgick bränslestödet till över 8 miljarder dollar enligt regeringen som nu istället vill lägga pengarna på bevattningsanläggningar och förbättrad kollektivtrafik, sjukvård och utbildning.

Det är en politik som utmanar mäktiga intressen, men samtidigt helt nödvändig, säger Thomas Sterner professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

– Det finns ju många människor i Nigeria som dör i enkla sjukdomar och som inte har ordentligt vatten och avlopp och sådant. Att då satsa budgetmedel på att sänka priset på bensin till övre medeklassen är ju en vansinnig politik och det har den nuvarande regeringen insett, anser Thomas Sterner.

Thomas Sterner har studerat bensinsubventioner i 25 olika länder. Och enligt honom skulle världens fossila utsläpp kunna minska med en tredjedel på något decennium om bara bensinpriserna var lika höga överallt som i Europa.

Även inom EU finns stora fossilsubventioner kvar, trots beslut om att de ska bort. Tex skulle bidragen till kolgruvor ha upphört för ett år sedan, men Tyskland och andra stora kolproducenter lyckades skjuta fram avvecklingen till 2018.