FOLKHÄLSOINSTITUTET

Allt fler unga tjejer röker

1:09 min

Rökarna fortsätter att bli allt färre i Sverige, utom i en grupp: ungdomarna. Enligt en undersökning uppger så många som var fjärde 15-årig flicka att hon röker. Jag började när jag var 14 år, säger en anonym tjej som vi har pratat med.

Enligt Statens folkhälsoinstituts årliga undersökning Nationella folkhälsoenkäten, rökte elva procent av befolkningen dagligen förra året. Sedan 2004 är minskningen fem procentenheter eller 285 000 färre rökare.

Mot trenden går 15-åringarna som röker mer i dag än tidigare.

För fem år sedan rökte tio procent av flickorna och 2009-2010 hade siffran ökat till 16 procent, enligt Folkhälsoinstitutets statistik.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är andelen mycket högre än så - 27 procent av flickorna röker eller snusar. Siffrorna för pojkarna är ett par procentenheter lägre.

Vi träffade några tjejer på en skolgård i Falun. De berättar att de inte har några problem med att få tag på cigaretter, trots att de är under 18 år.

– Jag började när jag var 14 år. Unga tjejer tycker att det är coolt att röka, säger en av dem.

Är det coolt?

– Nej, men då tyckte man det. Man ville umgås med äldre och så, säger hon.

– Jag började för fyra år sedan, och det var grupptrycket som gjorde att jag började, säger en annan tjej.

Och att det är lätt att få tag på tobak kan vara anledningen till att var fjärde 15-årig flicka i Sverige röker. Äldre vänner eller föräldrar som köper, eller butiker som inte kollar legitimation, gör det möjligt att underhålla sitt beroende.

Folhälsoinstitutet undersökning visar att det fortfarande är stor skillnad på olika grupper i samhället. Daglig rökning är mer än fem gånger så vanligt bland de med kort utbildning än bland de med en längre utbildning.

Vet era föräldrar om att ni röker?

– Yes.

Vad säger de om det?

– De kan inte säga något, de började själv när de var liten.