Lasse har varit hemlös i mer än halva sitt liv

61-åriga Lasse Masen som varit hemlös i 35 år, är en av de 34 000 personer som lever i hemlöshet i Sverige i dag. De senaste sex åren har antalet ökat med 4 000 personer enligt Socialstyrelsens kartläggning.  

– När man ska sova går man in till Stadsmissionen. Så som jag levat, när jag kommer in på kvällen tänker jag: Nu har jag slagit ihjäl en till dag - en till dag har jag slagit ihjäl. Och så kommer jag in och får sätta mig ner, och då kan jag slappna av, säger Lasse Masen.

Lasse Masen är inte ensam om sin situation. Kartläggningen från Socialstyrelsen visar att hemlösheten ökar i Sverige. Vid förra mätningen 2005 var det runt 30 000 personer som levde i hemlöshet, i dag har den siffran ökat till 34 000 personer.

– Kraven på att få kontrakt på bostadsmarkanden är hårdare. Man ställer större krav på löneinkomst för att man ska få ett kontrakt, säger Håkan Ceder, överdirektör vid Socialstyrelsen

Gruppen människor som sover utomhus minskar däremot: 2005 räknades 1 000 personer som uteliggare, i dag är de 280 personer.

Främst är det män som lever i hemlöshet, men andelen kvinnor ökar. Runt 400 barn under 18 år lever ensamma i hemlösa förhållanden utanför familjen.

Vanligast var att de bodde hos bekanta eller i försökslägenheter. Orsaken till hemlösheten bland barn är främst konflikt i familjen.

Nära 5 000 av de hemlösa är föräldrar med daglig omvårdnad om sina barn.

– De har naturligtvis en oerhört besvärlig situation de här barnen och familjerna. Det är naturligtvis ett allvarligt problem, säger Håkan Ceder vid Socialstyrelsen.