Varberg

Historiska byggnader kan rivas vid sanering

1:47 min

Ingen möda bör sparas för att sanera föroreningarna som spritts från fabrikstomten på kvarteret Renen i centrala Varberg. Det tycker kommunens miljökontor. Problemet är att i så fall måste kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivas.

Klorerade lösningsmedel har under åratal läckt ut i marken under kvarteret Renen. Och de kulturhistoriska byggnaderna kan jämnas med marken helt eller delvis när man sanerar.

Och det finns fyra förslag på hur platsen kan saneras. Allt från att nöja sig med att sanera jordlagret på själva fabrikstomten till det mest långtgående där man också tar itu med berget och det förorenade grundvattnet.

Men det kan äventyra de kulturhistoriska byggnaderna befarar Britt-Marie Lennartsson på Kulturmiljö Halland.
– Kvarteret Renen är ett av de mest värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel i Varberg, säger Britt-Marie Lennartsson.