Hemlöshetssiffror ger oppositionskritik

1:30 min

Oppositionen menar att regeringens förda politik ligger bakom att antalet hemlösa i Sverige ökar. 

Sverigedemokraterna skyller på en misslyckad invandringspolitik.

Vänsterpartiet vill stoppa omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter, och vill se fler hyresrätter.

Socialdemokraternas Veronika Palm saknar både en nationell bostadspolitik och en strategi mot hemlöshet.

– Den här regeringen har satt upp en nollvision för vräkning av barn, men antalet barn som vräkts har ökat under de senaste åren, och man har också valt att inte förnya den strategi som fanns från 2009; när den löpte ut har regeringen valt att inte göra någonting, säger hon.

Miljöpartiets Gustav Fridolin menar att ökad hemlöshet hänger i hop med ökade klyftor i samhället:

– I Sverige är härbärgen ingen långsiktig lösning på hemlöshet och det siffror visar är tyvärr att hemlösheten ökar i alla kategorier, och att barn vräks. Det tycker inte jag att Maria Larsson kan vara nöjd med.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) är ansvarigt statsråd i regeringen.

– Vi har angett ett tydligt mål, i vilken riktning vi ska gå. Sedan är det upp till i vilken takt kommunerna klarar att jobba metodiskt och strukturerat med de här frågorna. Det är 290 kommuner som måste göra sitt jobb. Och vår hemlöshetssamordnare är beredd att hjälpa och stödja varenda kommun som vill gå in mer aktivt i ett förebyggande arbete, säger hon.