Alla som inte säger nej kan bli organdonatorer

2:11 min

För att få fram fler organ som kan doneras till svårt sjuka vill riksdagens socialutskott att regeringen ser över reglerna. En möjlighet är att alla som inte uttryckligen säger nej ska anses vara beredda att donera organ, till skillnad från i dag då en donator aktivt måste säga ja.

Centerpartisten Kenneth Johansson, ordförande i socialutskottet, tror att en sådan regeländring skulle kunna vara bra.

– Det är bra för den som har behov av ett organ, det är bra för den som är givare, det är också bra för den personal som är satt att bedöma det i slutändan.

Men skulle det då inte finans en risk att en person som inte vill donera av någon form av principiella skäl, faktiskt skulle bli donator av misstag?

– När vi vet att behovet är så stort och vi kan rädda liv, så ska vi föra en etisk diskussion hur vi på bästa sätt får ihop detta, säger Kenneth Johansson.

Åtta av tio svenskar säger att de är beredda att donera organ, men allt för få säger aktivt ja genom att anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister.

Om reglerna ändrades så att alla som inte tydligt sagt nej förväntas vara beredda att donera organ skulle det bli lättare att få tag på hjärtan, njurar eller annat som patienter nu väntar på.

Kristdemokraten Anders Andersson vill däremot behålla dagens regler.

– Personligen vill jag behålla en ordning där man aktivt säger att jag vill donera organ. Jag tror det är viktigt att visa den respekten för varje enskild person, att man själv tar ställning.

Vore det inte att ge fler människor en förlängd livschans om man förutsätter att andra är beredda att donera organ?

– Många i vårt land är vill ge organ och vi ska underlätta för detta inte gå ut med någon slags förutsatts att till hundra procent vill, säger Anders Andersson.

Socialdemokraten Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet, vill överväga om alla ska förväntas vara beredda att donera organ, men liksom Kenneth Johansson pekar hon också på andra möjligheter.

Ett exempel på en svår etisk fråga är om en patient under livsuppehållande vård ska kunna hållas vid liv för att en donation ska kunna genomföras.

Regeringen får också se över om exempelvis vårdpersonal till skillnad från i dag ska kunna ta reda på om en person är beredd att donera innan hon avlider och på så sätt underlätta donation, något Anders Andersson håller öppet för.

– Det jag kan tänka mig det är att när man anger att jag kan vara donator, att man då också anger vid vilken tidpunkt det här arbetet får påbörjas, säger han.