Hundratals anställda kan tvingas lämna försvaret

2:18 min

Hundratals officerare och civilanställda kan tvingas lämna Försvarsmakten i år. Försvaret går nu igenom vilka befattningar som ska finnas i det nya, flexibla försvaret.

Anställda kommer att bli över samtidigt som en del uppgifter flyttas till andra delar i landet. Därför kommer delar av personalen sägas upp och andra sluta frivilligt för att de inte vill flytta.

– Det kommer vara flera hundra, tror jag. Vissa kommer att bli uppsagda därför att det inte finns plats där de är och de kommer inte att kunna erbjudas jobb på någon annan ort, säger generallöjtnant Jan Salestrand.

– Andra kommer inte att kunna erbjudas något jobb på den ort de är i dag, men kanske ett jobb på någon annan ort, och då är det de själva som självklart gör ett val huruvida de vill fortsätta eller inte.

Riksdagen beslutade för ett par år sedan om att Sverige ska ha nytt, mer flexibelt försvar där förband snabbt ska kunna göra insatser hemma eller utomlands när det behövs.

Den nya organisationen ska införas 2014 och fram till februari går försvarsledningen igenom vilka befattningar som ska finnas på förbanden och inom administrationen, och vilka kunskaper som krävs för att få en person ska få uppdragen.

Under våren och sommaren ska de nya posterna besättas med personer som i dag är anställda eller på väg in i försvaret.

Många försvarsanställda är nu oroliga för att deras anställningar ska försvinna eller flyttas till någon annan ort, enligt diskussioner på bloggar och hemsidor. Exempelvis har försvaret många officerare som är majorer eller överstelöjtnanter som i dag sitter bakom skrivbord.

Men det som saknas är exempelvis tekniker och officerare som praktiskt utbildar soldater på regementen eller ute i skogen.

– Det kommer att vara brister på kompetenser, ibland har vi inte kompetenser vare sig i dag eller när vi gör den här bemanningen, men vi kommer också att ha vissa fall där vi har för mycket av vissa kompetenser, säger Jan Salestrand.

Kan det bli en överstelöjtnant som står på kaserngården igen?

– Ja, jag vet inte om just det kan inträffa. Men när vi ska titta på att bemanna med den befintliga personalen, och alla inte får plats där, och då kan det vara så att man får ett arbete som ligger mer på det du kallar kaserngården.

Enligt försvarsledningen handlar det inte om att flytta delar av förband till andra platser.

Officersförbundet tycker att det är viktigt att regeringen nu skjuter till mer pengar, så att äldre officerare kan gå i tidig pension och lämna plats för yngre, som behövs. Och att det ges mer stöd så till officerare som vill byta yrke.

– Jag tycker att de här strukturella åtgärderna, när man gör en sådan här ombrytning, borde man ta det utanför försvarsbudgeten, säger ordförande Lars Fresker.

– Tittar man på en kostnad som för pensionsersättning då drabbar den Försvarsmakten det året som beslutet kommer, hela kostnaden.