Rättsväsendet

Allt fler vittnen hotas

2:21 min

Det har skett en kraftig ökning av hot mot vittnen i Jönköpings län - eller mot den som gjort en polisanmälan.

De senaste åren har anmälningar om hot för att tysta vittnen eller brottsoffer ökat med 40 procent här i länet. Och Stefan Edwardsson, som är chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping, är det bland unga som ökningen är störst.

- Vi märker av detta och vi tycker oss se att ungdomar tyvärr förekommer i ökat antal i det här tråkiga sammahanget.

"Hur många gånger tror du du kan göra bort dig? Vet du vad som händer med såna som du? Detta kommer du aldrig ur!"

"Du ska få ett liv du aldrig kommer reda ut nu, tro mina ord".

"Gör du det så blir det verkligen inte lugnt".

"Är du hemma nu eller".

Ovanstående är exempel på sms som skickades till en person som vittnade om en bilstöld.

Att hota vittnen eller den som gjort en polisanmälan kallas övergrepp i rättssak och nästan varannan dag får polisen in amälningar om det här, enligt statistik från länets polismyndighet. De senaste fyra åren har anmälninganra ökat med 40 procent.

Att försöka tysta ett vittne verkar vara vanligare bland unga brottslingar. Många inser inte hur allvarligt rättsväsendet ser på det här brottet, menar Stefan Edwardsson

- De fall vi har haft har inte varit relaterade till grövre gängbrottslighet eller liknande, utan det är tyvärr ganska bagatellartade grundbrott, men som man helt enkelt inte vill åka dit för.

Men att hota ett vittne är ett allvarligt brott som kan ge kännbara straff.

- Det kan få ett fängelsestraff som konsekvens. Det är ju angrepp på en av rättsordningens grundstenar och det ser vi mycket, mycket allvarligt på.

Trots det så har alltså antalet anmälningar om hotade vittnen ökat, men som vittne ska man ändå inte vara rädd, säger Stefan Edwardsson.

- Även om det har skett en ökning av antalet anmälningar, så är den numerären egentligen väldigt liten i förhållande till alla de tiotusentals anmälningar som hanteras av polisen i det här länet. Så risken är faktiskt inte så stor, utan man ska i stället försöka tänka så här: om jag blir misshandlad på gatan och jag vet att det finns tre stycken andra som sett det och gärningsmannen förnekar brott, hur skulle jag ställa mig då? Skulle jag vittna eller skulle jag inte vittna?