Halmstad

Bostäder planeras på gjuteritomt

Det kan komma att byggas bostäder i kvarteret med före detta Lundgrens gjuteri i Halmstad.
Det är kommunägda HFAB som vill att hundratals lägenheter byggs på området.

Samhällsbyggnadsutskottet gav på tisdagen klartecken,  men innan projektet tar fastare former krävs utredningar om miljön.

Det framtida bostadsområdet hamnar bara ett hundratal meter från järnvägspår och marken kan vara förorenad efter den industriverksamhet som pågått i området under mycket lång tid.