Billiga utsläppsrätter sporrade inte miljötänk

2:14 min

Handeln med utsläppsrätter för koldioxid har nu gått in på sitt sista år innan EU skärper kraven på företagen ytterligare 2013. Hittills under de sex år som handelssystemet funnits har europeisk industri inte belastats med några omfattande kostnader, eftersom priset på utsläppsrätterna varit för lågt för att sätta press på företagen att tänka mer miljövänligt. Det säger Lars Zetterberg på Svenska Miljöinstitutet.

– Priset på utsläppsrätter är så lågt att man inte får de genomgripande minskningarna av utsläppen som behövs för att vi ska klara klimatet och två-gradersmålet, säger Lars Zetterberg.

Det har varit billigt att köpa utsläppsrätter inom EU sedan systemet upprättades 2005, anser experterna.

I slutet på förra året sjönk priset ned till under 70 kronor per ton koldioxid från att ha legat på ett genomsnittligt pris de senaste åren på drygt 130 kronor per ton.

Även det är ett för lågt pris för att företagen verkligen ska tvingas sätta i gång att satsa på ny miljöteknik, menar Lars Zetterberg som skrivit en avhandling om utsläppsrätter.

Han tror att ett pris på runt 300 kronor per ton koldioxid är nödvändigt för att industrin ska känna att det lönar sig att reducera utsläppen i stället för att köpa utsläppsrätter som kompensation.

Lars Zetterberg befarar dock att priset kan gå ned till närmare 0 kronor i år när fas två av handelssystemet avslutas.

– Det som hände förra gången i fas 1, 2007, var att man upptäckte att det fanns ett överskott på utsläppsrätter vilket ledde till ett prisfall till nästan noll. Det är möjligt att det kommer att hända igen såvida det inte blir fart på ekonomin och att man därmed behöver rätterna man suttit och hållit på, säger han.

Men trots att industrin kommer billigt undan med sina koldioxidutsläpp i nuläget har klimatfrågan hamnat i centrum hos de omkring 13 000 anläggningar runt om i Europa som berörs av utsläppshandeln.

Redan 2013 skärper EU kraven på industrin när handelssystemet går in i fas 3, vilket tros höja priset på utsläppsrätterna. Dessutom antar man att den tyska avvecklingen av kärnkraften kommer att ha en prishöjande effekt.

Överhuvudtaget kommer el- och värmeproducerande företag att få det mycket tuffare i nästa fas då de till skillnad från tidigare inte tilldelas några gratis utsläppsrätter, utan måste köpa alla på marknaden.

Det sker troligen till ett betydligt högre pris än i dag, särskilt om den ekonomiska konjunkturen i Europa stärks.