Bilbälte hade räddat 12 liv

12 personer i Vägverkets Region Mitt, dit Västernorrland hör, skulle ha överlevt trafikolyckor förra året om de bara använt bilbälte.
Det visar en analys som Vägverket gjort av trafikolyckor, med dödlig utgång, i regionen under förra året. Och under den kommande veckan kommer polisen i länet att specialbevaka just bilbältesanvändningen och väjningsplikt för att minska antalet dödsolyckor.