Östersjön

Kustbevakningen dyker runt lastfartyg

Efter fartygsolyckan i Kalmarsund inatt kommer kustbevakningen att göra en bottenundersökning. Kustbevakningen är på plats med KBV 485 samt dykare och även KBV 003 är på väg.

Befälhavare och styrman på fartyget som gick på grund är misstänkta för sjöfylleri och är omhändertagna för provtagning och förhör.

Fartyget Anke Angela är ett 82 meter långt lastfartyg och hon har cirka sex graders slagsida åt styrbord där hon står på grund och det finns inga tecken på att olja runnit ut i havet enligt kustbevakningen.

Norr om Ölandsbron
Det var strax efter klockan två som det 82 meter långa Gibraltarflaggade fartyget Anke Angela med sex mans besättning gick på grund norr om Ölandsbron, i höjd med fyren Masknaggen.

Kustbevakningen misstänker sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik och fartygets kapten och styrman fördes i land för provtagning, enligt vakthavande befäl vid polisen i Kalmar.

-Vi har ett flyg i området och söker av för att se om det har läckt ut någon olja i vattnet. Det har det i nuläget inte gjort, sa Kalle Isaksson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen i Göteborg tidigt på morgonen.

Lossat timmer
Fartyget uppges ha lossat timmer i Mönsterås. Det är oklart vilken last som fanns ombord vid grundstötningen.

-Vi kommer att genomföra bottenundersökning med dykare under förmiddagen för att se om det är några skador på fartyget, säger Kalle Isaksson.

Undersökningen kan göras först när det ljusnat. Därefter kan beslut fattas om fartyget kan dras loss från grundet eller inte. Kustbevakningen fortsätter flygbevakningen för att kontrollera om någon olja läcker ut i Kalmarsund.