Läkare fick 15 000 för juljobb - sjuksköterskorna 1000 kronor

LÖNER I VÅRDEN. Sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Linköping fick 1000 kronor extra för att jobba under julnatten. En läkare jobbade samma pass - och fick med sin extraersättning totalt 18 900.

Är löneskillnaden mellan sjuksköterskor och läkare befogad?

Ulrika Håkansson, sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping, upprörs både över den stora skillnaden i lönetillägg och det faktum att sjuksköterskorna beordrades att ta pass under julhelgen, medan läkare erbjöds att göra det.

Sjuksköterskorna fick 94 kronor extra i timmen för att jobba under julhelgen. Enligt Aftonbladet uppgår läkarens extraersättning till drygt 15 000 för julnatten. Totalt tjänade läkaren 18 900 kronor för sitt inhopp, enligt pressansvarig Bodil Knuthammar på sjukhuset.

Ulrika Håkansson tror att anledningen till att läkare får igenom sina krav är att landstinget är så mån om att behålla dem, säger hon till P4 Östergötland.

– Varför bryr sig ingen om att dåliga villkor får erfarna sjuksköterskor att lämna sina jobb?

Urban Säfvenberg som är chef för akuten på sjukhuset, förstår att sjuksköterskorna är ilskna, men betonar att betalningen till läkaren under julnatten är en följd av ingångna avtal mellan landstinget och läkarfack.

– Det är inget jag förhandlat fram, säger han till Östgöta-Correspondenten.

Ulrika Håkansson tycker att sjuksköterskor rent generellt har hög status, förutom när det kommer till lönesättningen.

– Om man inte ser lönemässigt så tycker jag att vi har en bra status, säger hon till P4 Östergötland.

Det har tidigare figurerat felaktiga siffror i den här texten. De uppgifter som anges nu kommer från pressansvarig på Linköpings Universitetssjukhus, och är alltså korrekta.