Örnsköldsvik

Ny metod ska ge äldre rätt vård

1:20 min

För snart ett år sedan berättade P4 Västernorrland om en äldre sjuk man på ett äldreboende i Örnsköldsvik som var tvungen att vänta i flera timmar på ambulans. Örnsköldsviks kommun lovade då att rutinerna skulle förbättras. Först nu har en så kallad hälsodagbok utvecklats som ska göra att de äldre får vård i tid.

Den nya metoden ska testas på två särskilda boenden och hemtjänstområden från och med första februari i år.

– Om en distriktssköterska får ett bra underlag från en vårdare kan sköterskan fatta ett snabbare beslut och behöver inte åka ut till den sjuka personen. Då kan den personen åka till sjukhus eller vårdcentral direkt, säger Cecilia Wackerberg, vårdutvecklingschef vid Örnsköldsviks sjukhus och projektansvarig.

Vårdarna som ofta är de som möter de äldre både i hemmet och på särskilt boende kommer att testa ett nytt bedömningsinstrument.

– Det handlar om vad vårdare ska titta på när man misstänker att en person behöver vård. Det kan vara att ta puls, andning, titta på medarbetande grad och mäter feber.

Det gör att vårdarna när de sedan ringer distriktssköterskorna har en bra bild över hur brukaren mår. Då kan distriktssköterskan kanske redan på telefon bedöma vilken vård den äldre behöver utan att själva behöva åka dit. Det innebär att den äldre personen slipper vänta på vård i onödan.

Redan när P4 Västernorrland för snart ett år sedan berättade om mannen som var tvungen att vänta i flera timmar på vård sa kommunens förvaltningschefen att det här systemet var på gång. Men enligt Cecilia Wackerberg har det tagit tid att utveckla metoden eftersom den är helt ny.

– Instrumentet finns inte i Sverige utan det är något som vi har skapat under det här året,

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med landstinget fått tio miljoner från socialdepartementet för att utveckla och testa en ny metod för att ge de mest sjuka äldre en bra vård. Visar detta på bra resultat kan metoden komma att användas i flera kommuner i framtiden.