Medicin för schizofrena skulle rädda liv

1:41 min

Mer läkemedelsbehandling av schizofrena skulle rädda liv trots att det medicinerna kan ge biverkningar. Därför föreslås nu att medicin ska användas oftare.

Det finns vetenskapliga bevis för att bättre diagnostik och effektiv läkemedelsbehandling av schizofreni räddar liv.

– Nyttan är mycket större än vad bieffekterna är, vi räddar många fler från att begå självmord än de risker som finns med biverkningarna, säger Måns Rosén, chef för SBU.

– Där tror jag att det läkemedlet borde man diskutera om det ska bli upp-prioriterat som läkemedel.

Men läkemedlet Klozapin är nedprioriterat och satt som tredjehandsalternativ i flera landsting. Det vill SBU ändra på eftersom läkemedelsbehandling av schizofreni minskar symptomen och självmordsrisken och ökar livslängden.

Dessutom blir det färre sjukhusinläggningar, och det väger över de biverkningar, bland annat kraftig minskning av vita blodkroppar som kan drabba ett fåtal patienter. Viktuppgång är också en välkänd sidoeffekt.

Förutom medicinering behövs det också andra insatser, säger Måns Rosén:

– Dels är det viktigt att de får rätt läkemedel, men sen behöver de ju andra stödinsatser också för det är varken lätt för patienten eller anhöriga.

– Det är en patientgrupp som har det väldigt svårt i samhället.