Sundsvall

Orenat vatten framtida hälsorisk

1:02 min

Ny studie på SMHI visar att utsläpp av orenat avloppsvatten från reningsverk och ledningsnät blir mycket vanligare i framtiden. 
Redan idag rinner det ut miljontals kubikmeter med bajs och urin från toaletter i naturen med risk för sjukdomar och övergödning.
Men det kommer alltså bli ännu värre i framtiden.

I studien har forskarna tittat på avloppsvätet i Stockholm och konstaterar att klimatförändringarna innebära en ökning av breddningar på upp emot 30 procent.  Jonas Olsson på SMHI säger att det största ökningen sker under vinterperioderna.

-I dag breddas ganska lite på vintern eftersom det är kallt och det mesta nederbörd ligger kvar som snö. Men vintrarna ser ut att bli varmare i framtiden och då sker avsmältningar vilket leder till ganska kraftiga snösmältningshändelser.

Forskarna har tittat på avloppssystemet i Stockholm och konstaterar att mycket mer orenat avloppsvatten kommer att hamna i naturen i framtiden. Men redan idag har många fler kommunala reningsverk stora problem med bräddning när det regnar.

Enligt en kartläggning som Sveriges Radio har gjort så rann det ut upp emot 5 miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten från 60 reningsverk förra året. Och det främsta orsaken till utsläppen var  just regn och stora vattenmassor.  Något som oroar Jonas Olsson:

- Har man problem redan idag så kommer det bli förmodligen ännu värre i framtiden.

Ett ökat utsläpp av orenat vatten och allt skitigare sjöar ökar risken för smittospridningar säger Johanna Lindgren på Svenskt vatten:

- Mer nederbörd innebär en större risk för föroreningar i våra dricksvattentäckter. Därför måste kommunerna klimatanpassa sin infrastruktur och samhället för att klara av de här ökade nederbörderna.