Bakgrund Iran: Mord i spåren av kärnenergiprogram

Dagens attentat mot en iransk kärnfysiker är bara ett i raden av mystiska attacker och försvinnanden sedan 2009. Attacker som Iran kallar för "statsstyrda terroristdåd" av "Stora och lilla satan", det vill säga Israel och USA.

Juni 2009
Shahram Amiri hävdar att han kidnappas under en pilgrimsresa till Saudiarabien och förs till USA. Han säger att han erbjöds 50 miljoner dollar för att stanna kvar i USA och sprida "lögner" om Irans kärnenergiprogram. 

Amiri arbetade vid Irans Malek Ashtaruniversitet, en institution nära kopplad till revolutionsgardet. Han återvände till Teheran i juli 2010. USA förnekade all inblandning.

Januari 2010
Kärnfysikprofessorn Massoud Ali-Mohammadi dödades av en fjärrutlöst sprängladdning i sin bil. Motsägelsefulla uppgifter om honom las ut på nätet, han sägs ha stött Mirhossein Mousavi och de gröna under valet 2009.

Officiellt hette det att han enbart undervisade vid universitetet och inte hade någon koppling till kärnenergiprogrammet. Men enligt uppgifter i väst arbetade professorn nära Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi och Feridun Abbassi-Davani, som båda drabbats av FN:s sanktioner för att de misstänktes arbeta med ett kärnvapenprogram.

Men att döma av det som professorn publicerat på universitetet webb var hans specialitet teoretisk partikelfysik, inte kärnfysik.  

November 2010
Kärnfysikprofessorn Majid Shariari dödades och hans fru skadades i sprängattentat mot deras bil. Han undervisade vid Shahid Beheshtiuniversitetet och hade dessutom en roll i ett av det stora kärnenergiprojekten.

Feridun Abbasi-Davani överlevde tillsammans med sin fru attentatet mot dem. Abbasi-Davani var chef för fysikprogrammet vid Imam Hosseinuniversitetet och drabbad av FN:s sanktioner för sin inblandning i det misstänkta kärnenergiprogrammet. Han utsågs i februari förra året till andre man i Irans Atomenergiorgan.

Juli 2011
35-årige fysikern Darioush Rezai skjuts ihjäl i östra Teheran utanför sin bostad den 23:e. Han var doktor i fysik och undervisade på universitetet. Enligt vice inrikesministern Safarali Baratlou hade han inget med kärnenergiprogrammet att göra.

Januari 2012
32-årige professorn Mustafa Ahmadi-Roshan dödas i ett sprängattentat mot hans bil. Ytterligare en passagerare i bilen dödades och två skadades.

Enligt Iran var han kärnfysiker, som hade en chefsposition vid Natanz, en underjordisk forsknings och anrikningsanläggning i öknen mellan Teheran och Isfahan.

Irans minister för underrättelsefrågor Heydar Moslehi kommenterade:

– Terrordådet har utförts av säkerhetsagenter som CIA, Mossad och MI6. Ytterligare en grupp som också försökte utföra ett attentat har gripits och de har erkänt att de har tränats av dessa säkerhetstjänster. 

Att väst i allmänhet, men USA och Israel i synnerhet har intresse av att försinka ett iranskt kärnenergiprogram som har som mål att skaffa egna kärnvapen är helt klart.

Den teokratiska ledningen i Teheran ses som allt för oberäknelig för att ha tillgång till massförstörelsevapen, också i avskräckande syfte.

Men dessutom har Iran skrivit under ickespridningsavtalet och andra internationella avtal, som innebär att Iran inte ska skaffa kärnvapen.

Därav de beslutade FN-sanktionerna och IAEA, det internationella atomenergiorganet trycker på för att på plats undersöka de platser som USA och Israel säger inte alls ägnar sig åt fredlig kärnkraft.

Men inte bara genom sanktioner och blockad av sådant som Iran kan tänkas behöva för att bygga en bomb har räckt. I november ifjol exploderade en byggnad vid missilfabriken i Bidganeh sydväst om Teheran. Två veckor senare förstördes en annan nyckelanläggning utanför Isfahan. Där upparbetades uraniumoxid till uranhexafluorid, det ämne som sedan anrikas i centrifuger i Natanz under jord.

Iran har placerat sina anrikningsanläggningar under jord, i utsprängda bergrum, just för att undvika att bli attackerade från luften. Natanz kallades länge för ett hjärnspöke av Iran, men så småningom erkände staten att anläggningen fanns.

2009 anklagade Israel Iran för att gömma ännu en anläggning med plutonium i öknen utanför den heliga staden Qum. Först för några dagar sedan kom beskedet att den tidigare förnekade anläggningen faktiskt finns, efter en .

Taktiken av att först förneka och något eller två år senare erkänna har Iran tillämpat med stor framgång. IAEA har skickat inspektörer, som först bara fått se en bråkdel av kärnenergiprogrammet och som sedan kommit tillbaka och upptäckt att vissa delar undanhölls vid första inspektionen.

På så vis har Iran lyckats flytta fram positionerna och med stöd av Ryssland och Kina sluppit undan brutalare sanktioner.

Sanktionerna sägs också framförallt ha drabbat civilbefolkningen, som saknat bland annat mediciner och delar till sofistikerad medicinsk utrustning.

Attackerna som utförts är tänkta att försinka ett kärnvapenprogram och att destabilisera regimen och därmed ge stöd till den hårt nedtryckta oppostionen från den gröna vågen 2009.