Människosmuggling med svenska pass

Tips ledde gränspolisen i Malmö till två män som nu är anhållna, misstänkta för omfattande människosmuggling från Irak.

Allt bygger på att irakier som blivit svenska medborgare sålt sina pass till smugglarna.

Priset för ett pass har vanligen varit 10 000 kronor. Innehavaren kan sedan skaffa nytt pass och hävda att det förra tappats bort.

– Vi har exempel på personer som "tappat" passet en gång i månaden, säger Leif Fransson, gränspolisens biträdande chef i Malmö.

De anhållna männen är bröder och födda 1973 och 1981.

De greps på tisdagen tillsammans med sina fruar och samtidigt gjordes husrannsakan i deras bostäder.

Fruarna släpptes efter förhör, men finns kvar i utredningen som gäller grov organiserad människosmuggling.

– De har smugglat in ett antal personer. Jag går inte in på exakt hur många, men antalet ligger mellan 25 och 100, övervägande unga män, säger Fransson.

Smugglarna har utnyttjat porträttlikheter mellan de verkliga passinnehavarna och de irakier som smugglats till Sverige.

Med hjälp av passen har dessa kunnat flyga till Sverige.

När de kommit fram har de gjort sig av med passen och sökt asyl.

Polisen har spanat på männen i några månader, men smugglingen kan ha pågått i år. Polisen menar att drivkraften enbart varit pengar, inte att hjälpa landsmän i nöd. I bostäderna togs både pengar och skuldförbindelser i beslag.

Utåt sett har båda familjerna levt på bidrag, enligt polisen.

Flera liknande fall kan finnas i Malmö, men Leif Fransson menar att utredningsarbetet försvåras av de relativt låga straffsatserna.

Minimistraffet för grov människosmuggling är inte mer än sex månaders fängelse.

– Då är det svårt att få tillstånd till hemliga tvångsmedel, som till exempel olika sorters avlyssning, säger han.

Båda männen begärs troligen häktade inom kort.

 Peter Palmkvist/TT