Snabbare rösträtt för invandrare

Det bör bli lättare för utländska medborgare att rösta i kommun- och landstingsval. Det anser kommundemokratikommittén som på tisdagen överlämnar sitt förslag till regeringen.
Idag måste utländska medborgare ha varit folkbokförda i Sverige i tre år för att få rösta. För medborgare i EU-länder är tiden en månad. Det nya förslaget innebär att utländska medborgare får rösträtt i kommun- och landstingsval direkt efter det att de fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda i Sverige.