Oskarshamn

Tre veckor innan O1 sätter igång

Det tar ytterligare tre veckor innan den äldsta kärnreaktorn i Simpevarp, O1, kan återstartas. Problemen med vibrationer i turbinutrustningen ser ut att vara lösta.

Ägaren OKG har beslutat att i förebyggande syfte utföra åtgärder på sprinklersystemet innan återstart, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Såväl Oskarshamn 2 som Oskarshamn 3 levererar el enligt plan.

– Vi har kunnat konstatera att vattenflödet i O 1 är högre än förväntat om sprinklersystemet aktiveras, säger produktionschef Carl-Johan Kemgren i pressmeddelandet.

– Visserligen är ett scenario med ett stort rörbrott mycket osannolikt, men vi kan inte bortse från en sådan situation. Detta skulle i sin tur kunna innebära en otydlig signalbild i kontrollrummet och således en ökad påfrestning på de operatörer som ska hantera en situation där behovet av systemet skulle kunna uppstå.