Svenska pengar städar upp på Kolahalvön

2:14 min

Man kan ju undra hur det ska gå för människorna och naturen på de här 39 ställen i nordvästra Ryssland som återstår att sanera. En viktig aktör som är med och finansierar miljöprojekten och som tagit fram "hot-spots"listan är Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco, med 1 miljard kronor i budget från de nordiska länderna.

– Chanserna är rätt goda, särskilt när det gäller avloppssektorn. Där har vi flera projekt på gång i nordvästra Ryssland och på Kolahalvön. Det har att göra med att den ryska regeringen numer prioriterar vattenfrågan och det betyder att det finns federala pengar att använda för dylika projekt. Sen ser jag också optimistiskt på möjligheterna att göra något åt soptippar på olika håll på Kolahalvön, så det finns många möjligheter. Men sen finns det också problemområden där väldigt få framsteg har skett de senaste 10 åren, säger Mikael Sjövall, kommunikationschef på Nefco.

Svårast att komma åt är den tunga industrins utsläpp av svavel och tungmetaller, visserligen har vinstmaskinen Norilsk Nickel minskat sina svavelutsläpp med 70 % under senare år, men trycket från ryska politiker, aktieägare och konsumenter att snabba på utvecklingen är inte tillräckligt stor, anser Mikael Sjövall. Men som sagt, Ryssland har trots allt börjat investera miljoner i miljöprojekt i den här regionen och på sikt tror alltså Mikael Sjövall att man med gemensamma krafter ska kunna städa upp det mesta på listan.