Kriminalvården

"Anstalten mår inte bra"

1:52 min

Flera av de anställda på Skänningeanstalten är missnöjda med arbetsmiljön. Färre vårdare på varje avdelning och många sjukskrivningar gör att stress och en del ensamarbete förekommer.

Huvudskyddsombudet Björn Eriksson har hört av sig till Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med problemen.

– Jag tycker det är sorgligt. Jag hoppas på att arbetsgivaren tar det här med fullt allvar, anstalten mår inte bra. Vi får inte vikarier att stanna på grund av arbetsuppgifter och scheman som de inte reder ut. Då tycker jag att vi måste göra någonting.

I april förra året genomfördes en omorganisation på anstalten i Skänninge. Antalet vårdare i varje hus minskade från tolv till tio för att få loss personal till annat arbete. Syftet var att effektivisera och ta bort det ensamarbete som förekom.

Men skyddsombuden är inte nöjda. Istället för ett effektivare arbetssätt har det blivit mer att göra för personalen, och det förekommer i vissa fall fortfarande ensamarbete, säger Björn Eriksson.

– Man är mest ensam efter klockan 16, då  går man ner på mindre bemanning på husen och då är man kanske fyra stycken på 36 intagna. Då går man inte alltid in två och två i husen, utan då kanske man går in en.

Anstaltens chef, Gert-Arne Sköld, säger att tack vare den nya organisationen förekommer inget planerat ensamarbete längre, men att visst oplanerat ensamarbete är ofrånkomligt.

– Man kan inte förutse alla situationer, och allt ensamarbete är inte farligt. Det är inte farligt att vara ensam med en intagen utan det beror på situationen och tillståndet hos den intagna, och att man har kollegor inom hörhåll.

För att komma tillrätta med eventuella säkerhetsrisker ska man nu med hjälp av en enkät ta reda på om det finns farliga arbetssituationer. Stressen kommer att försvinna när det nya schemat har satt sig, tror Gert-Arne Sköld.

--  När personalen vet hur arbetstiderna kommer att vara förlagda på sikt är jag övertygad om att den här oron kommer att minska.