MILJÖFÖRSTÖRING

Ryskt nickel ödelägger landskapet

2:02 min

I nordvästa Ryssland släpper metallindustrin ut stora mängder tungmetaller och svaveldioxid.

– Det regnade hål i våra paraplyer, säger Anna Kireeva.

Metallindustrin har dödat stora skogsområden på Kolahalvön och leder till höjd dödlighet bland människorna.

Trots det planeras ökad produktion. Tatjayna Voronkova minns tajgans stora ståtliga träd som stod där.

– Det är väldigt sorgligt, säger hon.

Hon är engelsklärare på tekniska gymnasiet i Monchegorsk där de flesta elever vill ha jobb i fabriken. Hennes barnbarn har problem med allergianfall.

Statistiken visar att människorna är sjukare här än i övriga Ryssland. Från hudsjukdomar till högre barnadödlighet. Fabriksarbetarna drabbas av cancer tre gånger oftare än andra i staden.

Gruv- och metallföretaget Norilsk nickel är världens största nickelproducent. Nu finns stora expansionsplaner och miljardbelopp satsas på att jaga mer malm. Men fortfarande saknas reningsutrustning.

I samhället Nikel intill norska gränsen släpper fabriken där ensam ut fem gånger mer svaveldioxid än vad hela Norge gör på ett år. Och en ny sorts pellets gör att utsläppen från smältverket nu kommer öka.

Anna Kireeva på miljöorganisationen Bellona berättar om när Nikelborna slog larm om vad som hände när det inte hade blåst på några dagar och svavelföroreningarna hade samlats över samhället.

– Det regnade hål i paraplyerna.

Men i Monchegorsk ser läraren Tatyana Voronkova en ljuspunkt. Utsläppen är lägre än på 90-talet när en mer svavelrik malm användes. Och nu har företaget planterat ut några nya små träd som fortfarande lever.

– De är små men de lever och är gröna. Vi hoppas de får växa sig stora, säger hon.