Öland/Kalmar

Grundstött lastfartyg är loss igen

Lastfartyget Anke Angela, som gick på grund i Kalmarsund igår norr om Ölandsbron, har dragits loss. Fartyget kunde tas loss från grundet med hjälp av en bogserbåt. Inga utsläpp har förekommit.

Fartyget ligger nu i hamn i Kalmar.

En av besättningsmännen hade vakten på bryggan och har fått ett strafföreläggande och betalt sina böter. Den andra besättningsmannen som också misstänktes för sjöfylleri var ur tjänst och har friats från misstankarna.

I går genomförde Kustbevakningen dykningar runt fartyget för att undersöka om det hade blivit skadat vid grundstötningen, men inga tecken på oljeläckage upptäcktes.

Anke Angela är Gibraltarflaggat och hade lossat timmer i Mönsterås innan grundstötningen.