Borås

Nu är hela regementet sålt

Bolaget Vasallen säljer sina resterande fastigheter på regementsområdet i Borås till PEAB.

Tillsammanms med fastigheter i Karlskrona, Visby och Södertälje omfattar affären fastigheter med en lokalyta på 135 000 kvadratmeter och kontrakterad hyra på 50 miljoner kronor.

En del av det tidigare regementet i Borås, området runt kaserngården, sålde Vasallen 2010 till Hemsö Fastighets AB.