Malmö

Skola överklagar skolinspektionsbeslut

Friskolan Kunskapsboningens skola i Malmö överklagar Skolinspektionens beslut att stänga skolan. Det var den 22 december som Skolinspektionen beslutade att dra in skolans tillstånd och även att stänga skolan omedelbart. Nu överklagar skolan beslutet till Förvaltningsrätten.